Ukazovací ručička

Z Encyklopedie knihy

Ukazovací ručička (něm. Zeiger) plná či konturová tiskařská ozdůbka schematicky znázorňující lidskou dlaň, jejíž natažený ukazováček směřuje kupředu. V 15. a 16. století se umísťovala k podélnému okraji sazby, aby upozornila na důležité pojmy či textové pasáže. Mnohdy ji do knih spolu s margináliemi a písmeny „N.B.“ doplňovali perem až čtenáři (lat. nota bene = všimni si dobře). Jedním z prvních tiskařů v Čechách, ne-li vůbec prvním, který ukazovací ručičku použil, byl Mikuláš Konáč z Hodiškova, a to při vydání své adaptace Boccaciovy povídky Kronika o Cimonovi hlúpém (Praha 1509).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.