Ulrich

Z Encyklopedie knihy

Ulrich (Oldřich) knihvazač doložený archivním materiálem v Plzni přinejmenším od roku 1600. Ladislav Lábek mu s jistou dávkou opatrnosti přiřazuje příjmení Gebekau. Knihvazač pracoval až do konce 20. let 17. století mimo jiné pro plzeňskou knihovnu u kostela sv. Bartoloměje a pro tamní klášter františkánů.


Lit.: HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha 1959; LÁBEK, L.: Plzeňské knihařství. Plzeň 1933.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.