Valdštejnská tiskárna - Zaháň

Z Encyklopedie knihy

Valdštejnská tiskárna - Zaháň soukromá tiskárna (Privatdruckerei) založená vévodou Albrechtem Václavem Eusebiem z Valdštejna (1583-1634) kvůli hmotnému zabezpečení a k podpoře publikační činnosti astronoma Johanna Keplera (1571-1630). Kepler, který po císaři neúspěšně požadoval nedoplatky své penze, vstoupil na sklonku života do vévodových služeb a od srpna 1628 dlel na jeho panství v dolnoslezské Zaháni. Moderní německá literatura ji nazývá Herzogliche Druckerei Sagan nebo Typographeium ducalis.

Impresum „Typis Saganensibus“ je dnes doloženo poprvé rokem 1629, kdy Kepler sepsal krátké Ad epistolam ... Jacobi Bartschii Laubani Lusati ... responsio de computatione et editione ephemeridum (Żagań 1629). Předpokládá se, že během téhož roku 1629 tu mohla být vysázena i „Sportula“, totiž část Keplerových Tabulae Rudolphinae 1627-1629. Tisk však realizoval zřejmě ve Zhořelci Hans Rambau ml. (též Rhamba, Rhambau, Rhambaw, 1565?-1634, činný od 1595). Následujícího roku 1630 Kepler v Zaháni sestavil a nechal vlastním nákladem vytisknout několik obsáhlých hvězdářských tabulek Ephemerides novae motuum coelestium (Żagań 1630). Vedle dobře prodejných efemerid sestavil též komentář ke krátké historické skice Johanna Terentia Epistolium ex regno Sinarum ad mathematicos Europaeos missum (Żagań 1630). V impresu tohoto díla jsou podepsáni i nájemní tiskaři Peter Cobius a Johann Wiske. Valdštejn svému dlouholetému známému a sestavovateli osobních horoskopů sice hmotně pomohl, ale císařovy dluhy ho nezajímaly. Kepler zbaven nadějí odešel v říjnu 1630 hledat spravedlnost na sjezd katolických knížat v Řezně. Do Zaháně se nevrátil, poněvadž už v listopadu zemřel. Tiskárna tak svou činnost roku 1630 ukončila.


Lit.: CASPAR, M.: Bibliographia Kepleriana. Ein Führer durch das gedruckte Schrifttum von Johannes Kepler. München 1968; JANÁČEK, J.: Valdštejn a jeho doba. Praha 1978 (existenci Tiskárny neuvádí).

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 400-401.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.