Vazba „doublure“

Z Encyklopedie knihy

Vazba „doublure“ (fr. s vložkou, vyložením, odtud reliure doublée = zdvojená vazba, angl. doublure, něm. Doublure) typ knižní vazby vyznačující se přechodem pokryvu z přední a zadní desky na obě přídeští. K dubluře však nebylo užito jednoho kusu usně. Přídeští se vylepovala samostatně, ač přitom nesla tutéž výzdobu jako vnější strany desek. Výzdoba byla provedena zlaceným slepotiskem, často na způsob vazby se vzorem „semis“. Byla-li však přídeštní zrcadla lemována na hranách pouze zlacenými linkami, o dubluře hovořit nelze.

Počátky zdvojování spadají do 15. století, kdy i přídeští některých vazeb orientálních byla zdobena koženou či papírovou intarzií (vazba se vzorem „mosaïque“). Ze severoafrických dílen přešla tato umělecká manýra ještě během 15. století do Itálie, ale širšího uplatnění nenalezla. Teprve knihvazačským zpracováním sbírky lyrických básní „Le Guirlande de Julie“, které bývá připisováno Le Gasconovi 1642, se dublování stalo vítaným doplňkem francouzských bibliofilií a později přešlo i za hranice.


Lit.: ČADÍK, J.: Renesanční období knihařské práce vlašské a francouzské. Historická knižní vazba 1966-1970. Liberec 1970, s. 12-35; DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.