Vazba „dvojčat“

Z Encyklopedie knihy

Vazba „dvojčat“ (angl. dos à dos binding, fr. reliure „jumelle“, něm. Zwillingsband) vcelku raritní typ knižního korpusu obsahujícího několik knižních jednotek stejného, výjimečně i rozdílného formátu. Často přicházely jen dvě jednotky, řídce až osm. Jako materiál desek sloužila obvykle lepenka potažená vyšívaným hedvábím. Jednotlivé knižní bloky jsou svázány samostatně a mají vlastní přední desky, takže zadní deska je vždy pro dva bloky společná. Hřbety směřují na opačné strany (fr. dos à dos) a střídají se s ořízkou. Každou část korpusu bylo tedy nutno číst z jiné strany. Vazba „dvojčat“ se vyskytuje od 60. let 16. století při knihařském zpracování protestantské literatury ponejvíc v Německu a do 17. století, kdy její obliba slábla, i v Anglii.


Lit.: BOINET, A.: Une reliure „jumelle“ allemande du 16e siècle. Gutenberg-Jahrbuch 1959, s. 271-276; GRIMM, H.: Gekoppelte „Zwillingsbände“ verschiedener Formate aus dem 16. Jahrhundert. Archiv für Geschichte des Buchwesens 5, 1964, sl. 1241-1248; KERSTEN, P.: Zwillingsbände. Philobiblon 11, 1939, s. 93-94.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.