Vazba „praemium scholasticum“

Z Encyklopedie knihy

Vazba „praemium scholasticum“ knižní vazba školní a nábožensky vzdělavatelské literatury rozdávané jako čestný dar výjimečně prospívajícím studentům. Způsob výzdoby, který zavedli francouzští jezuité již v 16. století, se nevymykal obvyklým stylovým trendům (např. hojně volená vazba se vzorem „semis“). Vazba však byla individualizována nápisem „Praemium scholasticum datum dignissimo …“, anebo jen prostoupenými písmeny PS vtlačenými do nárožních polí. U nás se na přední desce ustálil nápis „Das Buch der Ehre“. O bližších okolnostech vzniku prémiové vazby, užívané až do 19. století, informuje obvykle vevázaný dedikační lístek s předtištěným textem a rukou doplněným názvem školské instituce, jménem žáka, mecenáše, vročením apod.


Lit.: HUSUNG, M. J.: Über Preis- oder Prämienbände und deren Einband. Archiv für Buchbinderei 27, 1927, s. 25-27; JUNTKE, Fr.: Französische Prämienbände des 17. Jahrhunderts. Gutenberg-Jahrbuch 1959, s. 291-295; KYRISS, E.: Bücher als Schulprämien. Imprimatur 2, 1955, s. 226-228; LABARRE, A.: Anciens livres de prix à la Bibliothèque municipale d’Amiens. Gutenberg-Jahrbuch 1965, s. 377-387.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.