Vazba se vzorem „éventail“

Z Encyklopedie knihy

Vazba se vzorem „éventail“ (fr. reliure à l’éventail = vějířová, angl. fan style, něm. Fächermusterstil) způsob výzdoby barokních knižních vazeb, jehož základem je ornament imitující módní vějíř. Ornament v podobě symetrických článků nebo čtvrtkruhových výsečí vějíře zdobil nárožní partie rámové kompozice a pokud byl ve tvaru kruhu umístěn jako dominanta, připomínal paprskovitě uspořádanou rozetu se středovou ažurou (fr. ajour = otvor). Filigránská povaha ornamentu dovolila užívat ho také jen jako kompoziční doplněk. Vějířový vzor povstal po 1620 v Itálii snad pod vlivem vazby orientální. Původce či spíše úpravce je neznámý. Za výrazné římské propagátory tohoto vzoru se považují Gregorio Andreoli (zemř. 1675, od 1665 ve službách Vatikánu) a jeho syn Giovanni. Jejich ateliér bývá starší literaturou označován též jako „Rospigliosi-Bindery“ (dílna pracující pro Giulia Rospigliosiho, kardinála a od 1667 papeže Klementa IX.). Vějířový vzor se rozšířil do Rakouska, Německa i severní Evropy a na knižní vazbě přetrval až po 18. století. Nejmenší ohlas nalezl ve Francii.Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; HOBSON, A.: French and Italian collectors and their bindings. Illustrated from examples in the library of J. R. Abbey. Oxford 1953; QUILICI, P.: Legatura Romana barocca 1565-1700. Roma 1991.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.