Vazba se vzorem „all over“

Z Encyklopedie knihy

Vazba se vzorem „all over“ (angl. kryjícím celý povrch, fr. décoration à répétition, něm. Repetitionsmuster) jeden ze tří způsobů výzdoby knižní vazby, které uvedl do praxe anglický nakladatel, knihkupec a údajně i knihvazač Samuel Mearne v 17. století. Výzdoba je založena nikoli na rámové kompozici, nýbrž na plošně nepravidelném užití ornamentálních kolků, a připomíná tak vazbu se vzorem „semis“. Typickým ornamentem byl kolébač neboli měsíc se spirálovitě točenými okraji, který se udržel ještě v následující epoše (angl. drawer handle stamp, něm. Wiegenfußstempel). Vedle tohoto způsobu výzdoby Mearne prosadil též vazbu se vzorem „cottage“ a vazbu se vzorem „rectangular“.


Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; NIXON, H. M.-FOOT, M. M.: The history of decorated bookbinding in England. Oxford 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.