Vazba se vzorem „cathédrale“

Z Encyklopedie knihy

Vazba se vzorem „cathédrale“ (fr. reliure à la cathédrale = katedrálová, angl. cathedral binding, něm. Kathedralstil) způsob výzdoby historizujících knižních vazeb první poloviny 19. století, jehož základem je plotna s motivy gotické sakrální architektury (portál, galerie, okenní ružice). Obliba takto zdobené vazby těžila z trvalého zájmu o takzvaný černý (gotický) román anglického preromantismu. Vazbu snad vůbec poprvé vytvořil Joseph Thouvenin st. roku 1823. Pseudokatedrálová kompozice, která se běžně doplňovala barvou, anebo kombinovala vazbou se vzorem „mosaïque“ (kupř. pro zdůraznění okenních vitráží), je jednou z modifikací nadčasové vazby s architektonickou kompozicí.


Lit.: HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha 1959; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; MICHEL, M.: La reliure française commerciale et industrielle depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’ à nos jours. Paris 1881.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.