Vazba se vzorem „dentelle“

Z Encyklopedie knihy

Vazba se vzorem „dentelle“ (fr. reliure à la dentelle = krajková, angl. lace-work tooling, něm. Spitzenmusterstil) způsob výzdoby rokokových knižních vazeb připisovaný francouzskému knihvazači Luc-Antoinovi Boyetovi (zemř. 1733). Základem je ornament imitující módní krajku. Vzdušná spleť jemně zlacených obloučků, koleček a bodů připomínajících filigrán vznikala tlakem válečku nebo jednotlivých drobných kolků (fr. à petits fers). Krajka zprvu (po roce 1700) vytvářela jen úzkou borduru, přičemž zrcadlo zůstávalo prázdné a jako dominanta posloužilo maximálně supralibros. Týmž krajkovým vzorem byl zhusta zdoben i hřbet knihy. Teprve okolo poloviny 18. století krajkové rámy zesílily, byvše obohaceny rozličným vegetativním a řídce i zoomorfním ornamentem. Poněvadž některé dílny ke zvýraznění rohových výsečí bordur užívaly typický ptačí kolek (fer d’oiseau), vznikla podskupina vazeb nazývaných francouzsky dentelle à l’oiseau (krajka s motivem ptáka). U Antoina Michela Padeloupa měl kolek tvar dvou ptáků stýkajících se zobáčky. Obdobný motiv užíval též Nicolas Denis Derôme, v jehož dílně krajkový motiv s nástupem empíru pomalu dozníval.


Lit.: DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; HAMANOVÁ, P.: Z vazeb strahoviensií. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 2. Praha 1967, s. 262; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.