Vazba se vzorem „etruscan“

Z Encyklopedie knihy

Vazba se vzorem „etruscan“ (fr. reliure étrusque = etruská, angl. Etruscan binding, něm. etruskischer Stil) způsob výzdoby klasicistních knižních vazeb, jehož základem jsou osobitě pojaté figurální motivy etruských váz (černé postavy válečníků, zápasící zvířata apod.). Barevná úprava marokénu (bílého, červeného a černého) zachovávala ráz archeologických předloh. Pro výzdobu vazeb tento styl adaptoval počátkem závěrečné třetiny 18. století mnohostranně orientovaný anglický knihvazač James Edwards. Do Francie ho uvedl 1775 Nicolas Denis Derôme a o několik desetiletí později byl rozvíjen Françoisem Mairetem.


Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; NIXON, H. M.-FOOT, M. M.: The history of decorated bookbinding in England. Oxford 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.