Vazba se vzorem „fanfare“

Z Encyklopedie knihy

Vazba se vzorem „fanfare“ (fr. reliure à la fanfare = fanfárová, angl. fanfare style, něm. Fanfarenstil) způsob výzdoby pozdně renesančních knižních vazeb, jehož základem je silnější pásový ornament symetricky proplétaný do tvaru arabských osmiček. Konturový pletenec (něm. Bandwerk) vznikající tlakem filety ve tvaru obloučku bývá rozložen po celé ploše desky. Je-li jím zaplněn jen vnitřek bordury, zrcadlo bývá bezezbytku pokryto arabeskami a květinovými vzory.

Zlacené vazby s osmičkovými pletenci se objevily ponejprv ve Francii poslední čtvrtiny 16. století. Za tvůrce bývá označován Nicolas Ève, jemuž někteří badatelé připisují prvotinu s náběhy „à la fanfare“ snad z roku 1560, totiž jednu z vazeb pro sběratele Groliera (pařížské vydání Plutarcha 1558). O skutečně pevné zakořenění se během 70. let postaral francouzský bibliofil Jacques Auguste de Thou (1553-1617). Styl později zdomácněl i v zahraničních dílnách a s využitím plotny přetrval až do 18. století. Často užívaným doplňkovým kolkem barokních vazeb bylo gotizující písmeno S (fr. ,S‘ barée neboli fermée = diagonálním břevnem zavřené ,S‘), jehož původní význam, patrně iniciálový, během doby zmizel.

Od prvních projevů až asi do roku 1830 neměl vzor vlastní pojmenování. Tuto okolnost nepříliš šťastně napravil Joseph Thouvenin st. Ten užil známý pletenec při historizující převazbě, kterou si objednal pařížský bibliofil a bibliograf Charles Nodier (1780-1844). Sbírka bizarních satir se nazývala Les fanfares et courvées abbadesques (Chambéry 1613) a Thouvenin název knihy přitom vztáhl na morfologii dosud bezejmenné výzdoby.


Lit.: CORON, A.: „Ut prosint aliis.“ Jacques-Auguste de Thou et sa bibliothèque. Histoire des bibliothèques françaises 2, 1988, s. 101-125; DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; HOBSON, G. D. Les reliures à la fanfare, le problème de l’S fermé. Une étude historique de l’art de la reliure en France au XVIe siècle. London 1935 (repr. Amsterdam 1970).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.