Vazba se vzorem „harleian“

Z Encyklopedie knihy

Verze z 8. 9. 2016, 23:14, kterou vytvořil Petr Voit (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vazba se vzorem „harleian“ způsob výzdoby knižních vazeb určených na počátku 18. století pro anglického sběratele a bibliofila Roberta Harleye (1661-1724). Organizace výzdobných prvků těžila z pravoúhlé kompozice vazby se vzorem „rectangular“, kterou předešle uvedl do praxe anglický nakladatel, knihkupec a údajně též knihvazač Samuel Mearne v 17. století. Nejen středová pole, ale i široké okrajové plochy zdobí záplava kolků s drobným vegetativním ornamentem.

Literatura

Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; NIXON, H. M.-FOOT, M. M.: The history of decorated bookbinding in England. Oxford 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.