Vazba se vzorem „pointillé“

Z Encyklopedie knihy

Vazba se vzorem „pointillé“ (fr. reliure pointillé = tečkovaná, angl. point style, něm. Pointilléstil) barokní způsob výzdoby červených a zelených marokénových vazeb. Základem je oblouček nebo arabesková či spirálová rozvilina tvořená hustou spletí teček (odtud též označení stylu jako tortillon, fr. stáčený papír). Tečka (fr. point) vznikající působením drobného železného kolku (fr. fer pointillé, petit fer) je analogií grafického puncu. Tečkované ornamentální zlacené linky a geometricky uspořádané spirály připomínají svou lehkostí a rozechvělostí filigrán. Uplatnily se zejména při dekoraci nárožních výsečí s fleurony, v bordurách lemujících supralibros, na záložkách pokryvu a na volných plochách pozdních vazeb se vzorem „fanfare“. Přestože náznaky tohoto dekoračního stylu přicházejí již koncem první třetiny 17. století u Macé Ruetta, za objevitele bývá tradičně považován Le Gascon (odtud též něm. Gasconstil) a za dovršitele pak Florimond Badier. Z Francie se tečkovaný dekor rozšířil do Heidelberku a Amsterodamu, kde byli jeho hlavním reprezentantem Magnusové. Morfologie „pointillé“ ovlivnila rokokové vazby se vzorem „dentelle“.Lit.: ESMERIAN, R.: Douze tableaux synoptiques sur la reliure au XVIIe siècle. Paris 1972; HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha 1959; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.