Vazba se vzorem „rectangular“

Z Encyklopedie knihy

Vazba se vzorem „rectangular“ (angl. obdélníkovým) jeden ze tří způsobů výzdoby knižní vazby, které uvedl do praxe anglický nakladatel, knihkupec a údajně i knihvazač Samuel Mearne v 17. století. Výzdobu netvoří dezén ornamentálních kolků (vazba se vzorem „all over“), nýbrž varianta středoevropské vazby s rámovou kompozicí. Varianta je založena buď na efektu opticky vylehčených vpadlých polí, anebo na soustavě několika plasticky členěných úzkých rámů, které ohraničují knižní desky. Tento způsob dekorace rozvinula během 18. století vazba se vzorem „harleian“.


Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; NIXON, H. M.-FOOT, M. M.: The history of decorated bookbinding in England. Oxford 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.