Vazba se vzorem „semis“

Z Encyklopedie knihy

Vazba se vzorem „semis“ (fr. též se vzorem „semé“ = setba, angl. powder, něm. Semis) nadčasový způsob výzdoby knižních vazeb, jehož základem je kolek opakovaně vtiskovaný na celou plochu desky, případně také na hřbet či po 1642 spojitě i na přídeští (vazba „doublure“). Kolkový dezén je organizován svisle, vodorovně, nebo diagonálně. Drobný zlacený kolek má zpravidla tvar lilie (fr. reliure fleurdelisée = vazba s motivem bourbonské erbovní lilie). Užívala se též razítka ve tvaru kapky nebo spíše slzy. Kolek bývá častokrát tvořen z majitelových iniciál, řídce i gotizujícím písmenem S (fr. ,S‘ barée neboli fermée = diagonálním břevnem zavřené ,S‘), jehož původní význam, patrně iniciálový, se během doby vytratil.

Princip plošně opakovaného vzoru (fr. décoration à répétition), který se ujal v první třetině 16. století na pařížském dvoře krále Františka I., však není původní, nýbrž do knihvazačství pronikl z textilní výroby. Vzor semis byl v různých národních variantách (např. anglická vazba se vzorem „all over“) užíván až do 18. století. České knihvazačství, bazírující na rámové a dominantové kompozici výzdoby, ho nijak výrazně nepřijalo.


Lit.: DEVAUCHELLE, R.: La reliure en France de ses origines à nos jours. Vol. 1-3. Paris 1959-1961; HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha 1959; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; HOBSON, G. D. Les reliures à la fanfare, le problème de l’S fermé. Une étude historique de l’art de la reliure en France au XVIe siècle. London 1935 (Amsterdam 1970).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.