Vazby pro sběratele Hurtada de Mendoza

Z Encyklopedie knihy

Vazby pro sběratele Hurtada de Mendoza označení skupiny knižních vazeb vzniklých v Itálii okolo poloviny 16. století na objednávku španělského šlechtice Diega Hurtada de Mendoza (1506-1575), který mezi 1539-1546 působil jako diplomat krále Karla I. (V.) v Benátkách. Vazby Hurtadových knih pracoval dnes neznámý, patrně kočující knihvazač, jehož benátský pobyt je vymezen léty 1530-1555. Osvojil si velmi osobitý a moderními badateli vysoce ceněný styl, napodobovaný již soudobými kolegy ve Francii a Německu. Šlo o zlacenou vazbu plaketovou, jejíž přední deska a polovina hřbetu byla často pokryta červeným marokénem a zadní deska se zbytkem hřbetu zase marokénem barveným modře, nebo zeleně. Plochu desky, vyjma dominantní oválnou kamej s vyzlaceným názvem díla, zaplňují „pouze“ souběžné vertikální linky tlačené filetou. Vzdálenost mezi jednotlivými čarami (někdy zdvojenými a ztrojenými) je 4-5 mm. Uměřenost a nadčasovost tohoto způsobu výzdoby prokazují mimo jiné moderní vazby významného německého umělce Ignaze Wiemelera (1895-1952), inspirované stylem benátského Anonyma.


Lit.: HOBSON, A.: Humanists and bookbinders. The origin and diffusion of humanistic bookbinding 1459-1559. With a census of historiated plaquette and medaillon bindings of the renaissance. Cambridge 1989; LONDENBERG, K.: Ignatz Wiemeler. Werkverzeichnis. Hamburg 1990; MARINIS, T. de: La legatura artistica in Italia nei secoli XV e XVI. Vol. 1-3. Firenze 1960; SCHUNKE, I.: Venezianische Renaissance-Einbände. Studi di Bibliografia e di Storia in onore di De Marinis 4. Verona 1964.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.