Vazby pro sběratele Mahieu

Z Encyklopedie knihy

[[]] Vazby pro sběratele Mahieu označení asi 109 dodnes zachovaných knižních vazeb vzniklých pro francouzského bibliofila Thomase Mahieu (též Maioli, Maiolus). Poněvadž drtivá převaha knih, které shromáždil, byla tištěna italsky a latinsky, soudí se, že pocházel z Itálie. Během 1549-1560 byl sekretářem Cathariny de Medici a jako finančník dvou francouzských králů se angažoval v letech 1565-1575.

Zlacené vazby slepotiskové vznikaly v Paříži 1550-1565. O tom, že Mahieu byl v kontaktu s pařížským sběratelem Jeanem Grolierem de Servières (1479-1565), svědčí několik okolností. Jednak si adaptoval souputníkovu devízu „Io. Grolieri et amicorum“ na „Tho. Maioli et amicorum“ a jednak oslovoval tytéž knihvazače, kteří se paralelně podíleli na vazbách pro sběratele Groliera (např. neznámí Cupid’s Bow Binder nebo Last Binder). Podstatná část dnes zachovaných vazeb s architektonickou kompozicí i vazeb se vzorem „fanfare“, jejíž pletence zvýrazňuje omalování černě tónovaným voskem, proto vykazuje všechny znaky „grolierovského stylu“. Dalším charakteristickým rysem jsou středové kartuše se zavilinovým ornamentem. Na přední desce rámují název díla, na zadní pak některou ze sběratelových devíz („Ingratis servire nefas“ anebo „Inimici mei mea mihi non me mihi“). Uprostřed kartuší bývá též monogram majitele TM. Řemeslné provedení a umělecká úroveň vazeb je však mnohem rozkolísanější nežli u Groliera. Vedle slepotiskových vazeb jsou doloženy i práce zcela nezdobené, jejichž jedinou kvalitou je vynikající marokén ve funkci pokryvu.


Lit.: ADAMS, Fr. B.: Maioli’s mottoes and monograms. In: Festschrift Otto Schäfer zum 75. Geburtstag am 29. Juni 1987. Stuttgart 1987, s. 451-459; ČADÍK, J.: Renesanční období knihařské práce vlašské a francouzské. Historická knižní vazba 1966-1970. Liberec 1970, s. 12-35; FOOT, M. M.: Thomas Mahieu. In: Foot, M. M.: The Henry Davis gift. A Collection of bookbindings. Vol. 1. London 1978-1983, s. 183-191; HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha 1959; HOBSON, G. D.: Maioli, Canevari and others. London 1926; LOUBIER, H.: Der Bucheinband von seinen Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Leipzig 1926; MICHON, L. M.: La reliure française. Paris 1951; RHODES, D. E.: Bookbindings and other bibliophily. Essays in honour of Anthony Hobson. Verona 1994; RICCI, S. de: French signed bindings in the Mortimer L. Schiff Collection. Vol. 1-4. New York 1935-1936.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.