Vazby pro sběratele Ottheinricha

Z Encyklopedie knihy

Vazby pro sběratele Ottheinricha označení více než 300 dodnes zachovaných knižních vazeb vzniklých v Neuburku a Heidelberku asi 1540-1558 pro rýnského falckraběte Ottu Heinricha von Wittelsbach (1502-1559). Artefakty, za jejichž původce se považují anonymní Mistr, Jörg Bernhardt ze Zhořelce a Peter Betz z Augsburku, nesou typické znaky německé renesanční slepotiskové vazby. Pokryv tvoří hnědé či červeně mořené teletiny nebo bělené vepřovice. Zatímco ornamentálně-figurální bordura vznikala ručním otiskem knihařského nářadí, dominantové prvky jsou pořízeny tlakem plotny v lisu. Výrazným prvkem přední desky je celoplošný úzký kosodelník, který stojí na špici a pokrývá větší část zrcadla. Uprostřed kosodelníku přichází portrét objednatele, který známe v pěti oválných variantách. Jako středový prvek se objevují též iniciály falckraběte nebo letopočet svázání. Dominantou zadní desky je naopak supralibros. Ottheinrichova Bibliotheca Palatina připadla bavorskému kurfiřtu Maxmiliánovi I., který ji jako válečnou kořist 1623 věnoval papeži Řehořovi XV. do Říma. Typově shodnou výzdobu volil koncem 16. století neznámý rudolfínský knihvazač v Praze pro knihy Tychona Brahe (např. Strahovská knihovna, sign. Σ V 5).Lit.: ARNIM, M. von: Ein ungewöhnlicher Ottheinrich-Einband von 1553. Philobiblon 35, 1991, s. 149-153; HAMANOVÁ, P.-NUSKA, B.: Knižní vazba sedmi století z fondů Strahovské knihovny. Praha 1966; SCHMIDT, A.: Bildnisse auf deutschen Bucheinbänden des 16. Jahrhunderts. Jahrbuch der Einbandkunst 4, 1937, s. 16-36; SCHUNKE, I.: Die Einbände der Palatina in der Vatikanischen Bibliothek. Bd. 1-3. Roma 1962; WEHMER, C.: Ein Ottheinrichband von 1540. In: Festschrift Ernst Kyriss … zu seinem 80. Geburtstag. Stuttgart 1961, s. 351-360.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.