Velké Němčice

Z Encyklopedie knihy

Velké Němčice u Břeclavi se staly krátkodobým sídlem nekatolického knihtisku na Moravě. Roku 1615 je zde doložena činnost Václava Závorky Lipenského. Tiskárna však mohla jistě fungovat déle (starší literatura uvádí rozmezí 1605-1616).


Lit.: VOLF, J.: O tiskárně ve Velkých Němčicích na Moravě. Časopis československých knihovníků 16, 1937, s. 64.

Lex.: CHYBA 363. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.