Vepřovice (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Usňový pokryv z vepřovice. Lekcionář Arnolda Míšeňského, kolem 1290. Národní knihovna ČR, sign. I.A.59

Jde o hrubší useň z kůží mladých vepřů. Jircháři zhotovovali z vepřovice světlou, mírně nažloutlou useň, která se ovšem v procesu stárnutí a častého užívání měnila v nahnědlou. Vepřovice je velmi pevná a trvanlivá a dobře se dala zdobit slepotiskem. Vepřovice byla oblíbená především na renesančních vazbách. Protože prasečí štětiny rostou ve skupinách po třech ve větších vzdálenostech od sebe a pronikají celou kůží, zůstávají i po jejich odstranění folikuly (chlupové kanálky) dobře zřetelné a vytvářejí vždy vrcholy trojúhelníku. Plocha usně je navíc rozbrázděna úzkými rýhami.   

Lit.: CORBACH, A.: Von der Haut zur Codexform – Metamorphose eines Organs. In: Verborgen im Buch, verborgen im Körper : Haut zwischen 1500 und 1800. Wolfenbüttel – Wiesbaden 2003, s. 34; ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 53, 380; JUCHAULD, F. – BONNENBERGER, P. – KOMENDA, A.: Identification de l’espèce animale des cuirs de reliure et des parchemins. Matériaux du livre médiéval (ed. M. Zerdoun Bat-Yehouda. Turnhout 2010, s. 20.

Autor hesla: Kamil.boldan