Vertikála

Z Encyklopedie knihy

Verze z 8. 9. 2016, 23:14, kterou vytvořil Petr Voit (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vertikála (z lat. verticalis = kolmý) poměrně nové a ještě ne zcela vžité označení klasifikující v novověké paleografii tiskové písmo dle sklonu svislé písmové (nikoli stínové) osy. Na rozdíl od polokurzivy a tiskové kurzivy, jejichž osy svírají s řádkou ostrý úhel, je vertikála konstruována kolmo. Tento způsob klasifikace se vztahuje na všechny skupiny latinského tiskového písma.

Literatura

Lit.: KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.