Vimperk

Z Encyklopedie knihy

Vimperk město v Čechách, které se jakožto středisko ležící na významné obchodní stezce mezi jihoněmeckým Pasovem a Prachaticemi stalo roku 1484 krátkodobým působištěm Johanna Alacrawa, nejstaršího jménem známého tiskaře působícího v Čechách. Po Alacrawově odchodu z města řemeslo zaniklo a obnoveno bylo až v poslední třetině 19. století (1855 knihařství a 1875 tiskárna a nakladatelství).


Lit.: KNEIDL, P.: Vimperská tiskárna ve službách české literatury. Typografia 87, 1984, s. 181-182; KNEIDL, P.: Vimperská tiskařská tradice 1484-1984. Praha 1984.

Lex.: CHYBA 408. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.