Vincenzo Valgrisi

Z Encyklopedie knihy

Poslední valgrisiovské vydání Ariostova Orlanda furiosa (Venezia 1603). Ariosto, Ludovico: Orlando furioso … noc le annitationi, … di Ieronimo Ruscelli (Venezia, Felice Valgrisi 1603). Dílo vycházelo v této tiskárně kontinuálně od roku 1556. Pag. 559 s ilustrací čtvrtého zpěvu dle kresebného návrhu Dossa Dossiho. Antikvariát Meissner (Praha).

Vincenzo Valgrisi (též Valgresius, Valgrisius, Vaugris, zemř. 1573) člen významné rodiny nakladatelů a tiskařů. Jeho činnost je doložena v Benátkách 1539-1573 a paralelně v Římě 1549-1551. Spolupracoval s italským grafikem Aeneem Vicem, který jako jeden z prvních zaváděl vlastních do literárních prací mědiryt, např. Omnium caesarum verissimae imagines ex antiquis numismatis desumptae (Venezia 1553) nebo Ex libris XXIII commentariorum in vetera imperatorum Romanorum numismata (Venezia 1560). Tiskl také četné práce lékaře Pierandrea Mattioliho, např. Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis de medica materia (Venezia 1554) či Compendium de plantis omnibus (Venezia 1571). Jiří Melantrich z Aventinu vytiskl pro Valgrisia Mattioliho soubor Epistolarum medicinalium libri quinque (Praha 1561) a společně se nakladatelsky podělili na Melantrichově tisku německého Mattioliho herbáře New Kreuterbuch … durch Georgium Handsch verdeutscht (Praha 1563). Štočky Mistra GS, které toto vydání (i předchozí české z roku 1562) provázely, byly majetkem Mattioliho a ten je předisponoval k Valgrisiovi, u něhož ještě posloužily k dalším latinským edicím Komentářů k Dioscoridovi (Venezia 1565).

Když Valgrisi zemřel, benátská tiskárna pracovala 1573-1581 pro nezletilé syny. K řemeslu se však během 1582-1603 přihlásil jen syn Felice Valgrisi. Jako benátští tiskaři jsou zároveň doloženi i další členové rodiny, totiž Pietro Valgrisi (činný 1557) a Giovanni Valgrisi (1574-1575). Guglielmo Valgrisi byl roku 1566 činný v Boloni. Rodina užívala jako signet starozákonního hada, obtočeného kol kříže.


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Čtení na pomezí botaniky, fauny a medicíny. Sborník Národního muzea v Praze C 38/ 3-4. Praha 1996.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 336 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; TOOLEY 4. 307. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.