Vlčice

Z Encyklopedie knihy

Vlčice městečko u Trutnova v Čechách, v němž mezi 1613-1616 rozvinul knihtiskařskou živnost Martin Kleinwechter. Dnes známe jen osm latinských a německých publikací, které jsou značeny „zu Wiltschütz“ nebo „Wiltschitzii“. Po Kleinwechterově odchodu do Hradce Králové řemeslo ve Vlčicích zaniklo.


Lit.: JOHANIDES, J.: Staré královéhradecké tisky. Hradec Králové 1973.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 495; CHYBA 409. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.