Vodňany

Z Encyklopedie knihy

Vodňany město v Čechách, v němž roku 1731 provozoval krátce knihtiskařskou filiálku českobudějovický Jan Petr Kyncl.


Lit.: PLETZER, K.: Tiskař J. P. Kyncl v Č. Budějovicích, J. Hradci a ve Vodňanech. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 64-67.

Lex.: CHYBA 409. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.