Vydání „en regard“

Z Encyklopedie knihy

Verze z 8. 9. 2016, 23:14, kterou vytvořil Petr Voit (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vydání „en regard“ (fr. v pohledu) zvláštní typ dvojjazyčného vydání synoptického, v němž se většinou prostřednictvím sazby sloupcové reprodukuje překlad díla společně s původní, jazykově odlišnou verzí originálu.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.