Walenty z Pilzna

Z Encyklopedie knihy

Verze z 8. 9. 2016, 23:14, kterou vytvořil Petr Voit (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Walenty z Pilzna (též Valentinus de Pylsna, nesprávně Lis, zemř. 1486) polský knihvazač, iluminátor a sběratel knih. Nepocházel z české Plzně, nýbrž z Pilzna u Tarnowa. Na krakovskou univerzitu se zapsal 1474 (bakalář 1477 a magistr 1479). Knihvazačské opusy jeho krakovské dílny jsou zdobeny slepotiskem. Typickým rysem výzdoby je křížení pozdně gotické ornamentiky a raně renesančního vzorování. Za slohově starší prvky lze označit např. obtočené žerdě a volutové linky v bordurách nebo kolky s vegetativním ornamentem. Vliv islámské knižní malby a vazby orientální je naopak patrný na slohově pokročilejším pletenci, který přichází v rohových výplních zrcadla.

Literatura

Lit.: LEWICKA-KAMIŃSKA, A.: Walenty z Pilzna. Introligator krakowski XV wieku. Roczniki biblioteczne 18/1-2, 1974, s. 265-273.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.