Wilhelm Pleydenwurff

Z Encyklopedie knihy

Wilhelm Pleydenwurff (zemř. 1494) norimberský malíř a dřevořezáč školený v ateliéru svého otce Hanse Pleydenwurffa. Když otec 1472 zemřel, matka Barbora se vdala za Michaela Wolgemuta. Wilhelm s nevlastním otcem Wolgemutem pořídil mimo jiné 96 celostranných dřevořezů do kontemplativní prózy Schatzbehalter der wahren Reichtümer des Heils (Nürnberg 1491), kterou napsal snad františkán Stephan Fridolin. 

Častěji však bývá připomínána Pleydenwurffova spoluúčast při přípravě Schedelovy Liber chronicarum (Nürnberg červenec 1493 latinská verze, prosinec 1493 německy jako Das Buch der Croniken und Geschichten s reedicemi Augsburg 1496 a 1500). Tato „Weltchronik“ dokládá zjevnou snahu tiskaře Antona Kobergera st. doprovodit rozsáhlý text co nejpočetnějším, i když ne vždy zcela věrohodným obrazovým aparátem (menší portréty, celostranné biblické ilustrace, dvě mapy a především cyklus podlouhlých vedut přes dvě strany). K Schedelovu textu bylo vyřezáno celkem 645 štočků, jichž sazeč užil asi na 1.809 místech, a to i za cenu, že se vazba mezi textem a ilustrací úplně vytratila (kupříkladu 72 portréty znázorňovaly ad hoc 569 osobností). Množstvím a kvalitou dřevořezů se však Kronika stala nepředstiženým monumentem ilustrované knihy 15. století.


Lit.: BACHMANN, Fr.: Die alten Städtebilder. Ein Verzeichnis der graphischen Ortsansichten von Schedel bis Merian. Leipzig 1939 (repr. Stuttgart 1965); KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; LAZAROVÁ, M.-LUKAS, J.: Praha. Obraz města v 16. a 17. století. Soupis grafických pohledů. Sv. 1. Praha 2002; MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995; RÜCKER, E.: Hartmann Schedels Weltchronik. Das größte Buchunternehmen der Dürer-Zeit. München 1988; STADLER, Fr. J.: Michael Wolgemut und der Nürnberger Holzschnitt im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts. Straßburg 1913.

Lex.: NAGLER 13. 25-27 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 27. 153-154 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 3. 444. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.