William Blake

Z Encyklopedie knihy

William Blake (1757-1827) anglický básník, malíř, rytec a ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších představitelů evropského romantismu. Narodil se v Londýně jako druhé z pěti dětí drobného obchodníka. Od deseti let navštěvoval kurzy rytectví a soukromě se mimo to školil na příkladech středověkých mistrů. Královská malířská akademie neuspokojila jeho představy a po několika konfliktech ji roku 1780 opustil. S manželkou a bratrem Robertem otevřel v Londýně 1784 malou tiskárnu. Otřes způsobený Robertovou smrtí 1787 ho o rok později přivedl k oživení principu blokové knihy. Vlastní básnické texty a kresby leptal do desek zároveň a pak jednotlivé otisky ručně koloroval akvarelem. Tuto metodu, v níž spojil mysticko-literární a výtvarný talent, nazýval iluminovaným tiskem. Již počáteční cyklus o dvou dílech There is no natural religion (London 1788) a All religions are one (London 1788) vyniká harmonickým souzvukem textu a obrazu a silným poetismem. Po něm následovaly zejména Songs of innocence and of experience (London 1789-1794), Gates of paradise (London 1793), The book of Urizen (London 1794), Milton a poem (London 1804-1820), Jerusalem (London 1804-1827), Illustration to the Book of Job (London ca 1805-1825). Poslední, avšak nedokončenou prací z let 1824-1827 je Dantova Božská komedie (tiskem poprvé 1839). Umělecký význam Blakeovy tvorby, která jako by předjímala osudy českého vizionáře Josefa Váchala (1884-1969), docenilo až 20. století.


Lit.: BENTLEY, G. E.-NURMI, M. K.: A Blake bibliography. Minneapolis (MN) 1964; BINDMAN, D.: William Blake. His art and times. New Haven-Toronto 1982; BINDMAN, D.-BAKER, S.: William Blake 1757-1827. Praha 2000; BLUNT, A.: The art of William Blake. London 1959; EASSON, R. R.-ESSICK, R. N.: William Blake, book illustrator. Memphis (TN) 1972.

Lex.: NAGLER 1. 539-543 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 4. 84-88. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.