Wittenberk

Z Encyklopedie knihy

Wittenberk (Wittenberg) německé město, v němž první tiskárnu zřídil roku 1502 Nikolaus Marschalk. Během 16. století vzniklo ve městě dalších asi 50 dílen, z nichž se nadpoloviční většina stala po vystoupení Martina Luthera hlavními oporami a šiřitelkami reformační ideologie, zejména tiskárna Josefa Kluga, Melchiora Lottera ml., Hanse Luffta, Georga Rhaua a Johanna Rhaua-Grunenberga. K protestantsky orientovaným tiskařům patřil také umělec Lucas Cranach st. pracující společně s Christianem Döringem (mezi 1523-1525 vydali na 34 Lutherových prací), Hans Weiss (1525-1539 vydal 58 Lutherových prací) nebo Nickel Schirlentz (činný 1521-1547), který mezi 1521-1545 vytiskl na 185 Lutherových děl.

Jako středisko jazykově českého knihtisku se Wittenberk do roku 1800 kvantitativně příliš neprosadil. Zdejší dnes známou produkci reprezentuje pouhých 6 titulů. Nekatolíkům již před šmalkaldskou válkou pomáhala Klugova dílna, z níž vyšel první český datovaný novinový leták roku 1546. Poté služeb tiskáren užívali až slovenští evangelíci spjatí se zdejší univerzitou (Daniel Krman ml., Samuel Lischoviny, Štefan Pilárik, Ján Tonsoris). Jejich díla tiskli významní wittenberští tiskaři 17. a 18. století, a to roku 1678 Matthäus Henckel (Henckelius, činný 1658-1691?), roku 1700 Johann Hake nejst. (též Hak, Hák, Hakius, činný 1681-1709), v letech 1744 a 1746 Johann Christoph Tschidrich (též Čidrich, Tssidrich).


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Wittenberger Flugschriften aus der Zeit des Schmalkaldischen Krieges und die Probleme ihrer tschechischen Ausgaben. Gutenberg-Jahrbuch 1983, s. 195-214; CLEMEN, O.: Beiträge zur Geschichte des Wittenberger Buchdrucks in der Reformationszeit. Guttenberg-Jahrbuch 1941, s. 174-185; CLEMEN, O.: Weitere Beiträge zur Geschichte des Buchdrucks und des Buchgewerbes in Wittenberg in der Reformationszeit. Gutenberg-Jahrbuch 1942-1943, s. 114-125; LÜLFING, H.: Universität, Buchdruck und Buchhandel in Wittenberg vornemlich im 16. Jahrhundert. In: 450 Jahre Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Bd. 1. Halle/S. 1952, s. 377-391; VOLZ, H.: Die Arbeitsteilung der Wittenberger Buchdrucker zu Luthers Lebzeiten. Gutenberg-Jahrbuch 1957, s. 146-154.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 496-508, CLAVIS 280-281.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.