Záložka (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Záložka proužek textilního materiálu volně splývající od horního kapitálku až pod spodní okraj knižního korpusu. Čtenáři slouží k založení stránek (odtud angl. book mark, fr. signet, něm. Lesezeichen). Nejstarší vývojové stadium, započaté již ve 12. století, se nazývalo tenaculum (z lat. tenax = pevně držící). Tenakl byl vyroben z pergamenových, usňových, plechových a později i papírových proužků stupňovitě lepených k vnějšímu okraji listů liturgické literatury. Tento způsob rychlé orientace v obsahu knihy je užíván výjimečně doposud, např. u schematismů a adresářů. Pohyblivá čtenářská záložka, jak ji známe dnes, se objevila během 18. století. Měla podobu širší volné hedvábné stuhy, mnohdy potištěné religiózním (pamětním) textem. Jako záložka sloužil i papírový obrazec (kupříkladu srdce), nasouvaný rozstřiženou částí na příslušný list. Tenké textilní stuhy, našívané jednostranně ke kapitálku, zavedlo až industriální knihvazačství 19. století.

2.knihvazačské terminologii ta část pokryvu knižní vazby, která je z praktických i estetických důvodů přetažena z lícových stran desek přes hrany až na přední a zadní přídeští. Do přelomu 15. a 16. století byly záložky ukončovány nerovně, bez úprav a jen zřídkakdy měly vějířovitě zastřižený okraj, aby useň nezpůsobovala tah na desku. Od renesance se záložkám věnovala táž pozornost jako všem vnějším částem knižního korpusu. Záložky na přídeštích zmenšily svou plochu, byly pravidelně seřezávané a v rozích zatahované přesně na styk. Slepotisková výzdoba se aplikovala i zde (princip takzvané vazby „doublure“ se však záložek netýká).


Lit.: BOGENG, G. A. E.: Der Bucheinband. Ein Handbuch für Buchbinder und Büchersammler. Halle/S. 1913; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.