Znojmo

Z Encyklopedie knihy

Znojmo město na Moravě, v němž měl asi během 1708-1709 první knihtiskařskou dílnu údajně provozovat Christian Anton Wagner. Ten je však znám pouze 1696-1700 svým působením v rakouském Wildberku, kde shodou okolností 1707 ukončil pracovní úvazek Jan Václav Svoboda. O něm se předpokládá, že Wagnerovu tiskárnu po příchodu do Znojma odkoupil. Svobodova činnost je dnes ovšem prokázána až z období 1711 a 1719-1726. Po Svobodově smrti živnost přešla na zetě Antonína Jana Preisse a 1804 byla prodána Ondřeji Leopoldu Siedlerovi. Prvním doloženým knihkupcem ve městě je František Forster st. roku 1793. Dnes je součástí Znojma kdysi samostatná ves Louka, kde mezi 1595-1612? působila takzvaná Tiskárna premonstrátská.


Lit.: ČERNÝ, J.: K dějinám knižního obchodu a nakladatelské činnosti ve Znojmě v 19. století. Ročenka Státního oblastního archivu ve Znojmě 1996. Znojmo 1997, s. 25-35; ČERNÝ, J.: Takzvané Geschichtbücheln znojemské provenience. In: Tiskárny a tisky 19. století. Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny (red. Š. Běhalová). Jindřichův Hradec 1998, s. 115-120; GROLIG, M.: Die Klosterdruckerei im Prämonstratenserstifte Bruck a. d. Thaya (Mähren) 1595-1608. Wien 1908; HRUBÝ, Fr.: Konec knihtiskárny v Louce. Časopis Matice moravské 53, 1929, s. 508-511; JANÍČEK, Fr.: K dějinám knihtiskárenství ve Znojmě. In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1991. Znojmo 1992, s. 82-89; VOLF, J.: České knihy z nakladatelství Fournierova ve Znojmě v l. 1844/52. Od Horácka k Podyjí 10, 1932-1933, s. 17-19, 53-55, 85-88; VOLF, J.: K dějinám knihtisku v Louce a ve Znojmě. Od Horácka k Podyjí 2, 1924-1925, s. 49-52, 65-67, 100-103, 106-108, 113-119, 145-149; ZÍBRT, Č.: M. Grolig, Die Klosterdruckerei im Prämonstratenserstifte Bruck a. d. Thaya 1595-1608. Časopis Českého muzea 82, 1908, s. 476-478 (referát).

Lex.: CHYBA 299 (Kryštof Wagner), 330 a 409-410 (Znojmo); LANG 70 (Christian Anton Wagner).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.