Knihtiskařský příklopový lis

Z Encyklopedie knihy

Knihtiskařský příklopový lis (něm. Tiegeldruckpresse) lehký, jednoduchý a levný stroj, jehož konstrukce v zásadě vycházela z ručního knihtiskařského lisu (působení plochy na plochu). Tlakové a tiskové těleso se zde ovšem nepohybuje ve vodorovné, nýbrž svislé poloze. Obě tělesa jsou spojena spodním závěsem, a připomínají tak knihu postavenou na hřbet. Prudkým snížením závěsu, který následuje po nárazu na nožní pedál (odtud též něm. označení lisu jako Trittpresse), se obě plochy k sobě přiklopí a provedou otisk. Poněvadž příklop lisu se u nás tradičně nazýval týgl (z něm. Tiegel), připadlo těmto strojům slangové označení tyglovky.

Tisková forma se barvila automaticky pomocí systému válců. Stroj obsluhoval jeden pracovník (nohou ho uváděl do pohybu, pravou rukou papír nakládal a levou ze stroje vyjímal). Za hodinu tak bylo možno pořídit 400-800 otisků na papír maximálního rozměru 40 x 60 cm. Díky tomuto omezení se tyglovky uplatnily zejména v oblasti akcidenční typografie. Stroje vznikaly v mnoha konstrukčních variantách, z nichž některé s ohledem na provenienci nesly označení amerikánky. K nejstarším patří „Boston“, navržený roku 1828 bostonským strojníkem Isaacem Adamsem (1803-1883). Do provozu byl uveden 1830. Jiné nesly obchodní označení „Gordon“ (1850) nebo „Liberty“ (1850). První amerikánku v celém Rakousku zakoupila 1875 brněnská firma Ignáce Burkarta (nar. 1841) přímo z New Yorku. V Čechách byla výroba příklopových lisů zahájena roku 1919.


Lit.: BLÁHA, R.: Přehled polygrafie. Praha 1959; BLOY, C. H.: A history of printing ink, balls and rollers, 1440-1850. London 1967; DIETERICHS, K.: Die Buchdruckerpresse von Johann Gutenberg bis Friedrich König. Mainz 1930; EISENSTEIN, El. L.: The printing press as an agent of change. Communications and cultural transformations in erly-modern Europe. Vol. 1-2. Cambridge 1980; HOFFMANNOVÁ, J.: Tiskařství. In: Studie o technice v Českých zemích 1800-1918 (red. František Jelínek a kol.). Sv. 3. Praha 1985, s. 154-191; HOFFMANNOVÁ, J.: Tiskařství a průmyslová revoluce. Sborník Národního muzea v Praze C 29/3. Praha 1984, s. 153-193; KABÁT, K.: Knihtisk a jeho vývoj v Československu. Praha 1936; NEŠVERA, R. K.: Vývoj ručního knihtiskařského lisu (1440-1850). Technicko-historický příspěvek k dějinám knihtisku. Sborník Národního muzea v Praze C 5/1-2. Praha 1960, s. 9-55; VRÁNKOVÁ, J.: Technická revoluce v malé tiskárně. In: Tiskárny a tisky 19. století. Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny (red. Š. Běhalová). Jindřichův Hradec 1998, s. 75-78; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausführlichen Zeittafel. Frankfurt/M. 1974; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.