Originální vydání

Z Encyklopedie knihy

Originální vydání (z lat. originalis = původní, angl. original edition, fr. édition originale, něm. Originalausgabe) vydání textu první (poslední) ruky, na jehož typografii či knižní vazbě se podílel sám spisovatel, a to vlastními návrhy tiskového písma, dekoru, ilustrací a vazby, či jen dohledem nad výrobou. Klasickým příkladem originálního vydání je traktát Champfleury … l’art et science de la deue & vraye proportion des lettres attiques (Paris 1529). Autor Geoffroy Tory ho dle svých uměleckých představ realizoval ve vlastní tiskárně. Od konce 19. století je tento typ autorské knihy nejčastěji spojován s bibliofiliemi a soukromými tisky.


Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.