Pletencová iniciála

Z Encyklopedie knihy

Pletencová iniciála A(ve Maria) zdobená fleuronnée. Praha, po 1360. Laus Mariae, Praha, Knihovna Národního muzea, XVI D 13, fol. 1r

(něm. Flechtbandinitiale, angl. interlace initial, fr. initiale à entrelacs, it. iniziale ad intrecci)

Iniciála, jejíž tělo nebo jeho větší část je tvořena či vyplněna pletencovým ornamentem. Užívala se v 9. - 10. st. (rukopisy kláštera St. Gallen), v otónské době byla nahrazena rozvilinovou iniciálou, v románské knižní malbě se vyskytuje velmi zřídka, častější ve 13.- 15. století.

Literatura: JAKOBI, Ch.: Buchmalerei: Ihre Therminologie in der Kunstgeschichte, Berlin 1991 , s. 67, 163-166; THIEL, E. J.: Studien und Thesen zur Initialornamentik des frühen Mittelalters, Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausg.,19, 1963, s. 2041 – 2081; THIEL, E. J.: Neue Studien zur ornamentalen Buchmalerei des frühen Mittelalters Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausg., 26, 1970, s. 1935 – 1970.

Autor hesla: Milada.studnickova