Tištěno jako rukopis

Z Encyklopedie knihy

Tištěno jako rukopis (angl. printed as manuscript, fr. imprimé comme manuscrit, něm. als Manuskript gedruckt) právnická klauzule stavící knihtiskem multiplikovaný text na úroveň originálního díla. Od 19. století doprovází ty soukromé tisky, které vznikly jen pro potřebu autora nebo úzkého kruhu zájemců. Klauzule bývá doplněna výhradou autorského práva (u dramatických děl kupř. zákazem jevištního provedení). Takto označená kniha není dána do běžné distribuce.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.