Vzorník rukopisného písma

Z Encyklopedie knihy

Fuggerův vzorník (Nürnberg 1553)

Vzorník rukopisného písma od počátku 16. století knihtiskem šířená učebnice písma obsahující teoretické pasáže i praktické ukázky kaligrafie. Knižně vydávané vzorníky směřovaly k písmařům ve sféře písmolijectví, profesionálním písařům, školské praxi i nejširší veřejnosti. Na unifikaci písma působily výrazněji než starší příručky šířené v opisech. Ukázky jednotlivých tahů písmen a souvislých textů, škály ornamentálních iniciál i obrázky jak seřezávat a držet brk byly provedeny dřevořezem, později mědirytem a od počátku 19. století litograficky. Texty doplňovaly též návody ke zhotovení inkoustu (rané vzorníky byly proto ještě součástí věcné literatury nazývané souhrnně Kunstbüchlein, respektive Modelbuch).

Nejstarší učebnice vytvořili například Lucas de Burgo S. Sepulchri (zvaný též Pacioli) Divina proportione (Venezia 1509) a Sigismundo Fanti Theorica et pratica de modo scribendi fabricandique omnes litterarium species (Venezia 1514). Nejstarší příručku psaní vydanou na sever od Alp sestavil Johann Neudörffer st. pod názvem Fundament … zu einer Unterweysung gemacht (Nürnberg 1519). Z mnoha desítek dalších učebnic lze poukázat alespoň na několik významnějších, např. Lodovico Vicentino La operina … da imparare a scrivere littera cancelleresca (Roma 1523), Albrecht Dürer Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt in Linien ebnen unnd gantzen Corporen … zusamen getzogen (Nürnberg 1525), Geoffroy Tory Champfleury … l’art et science de la deue & vraye proportion des lettres attiques (Paris 1529), Wolfgang Fugger Ein nutzlich wolgegrundt Formular manncherley schöner Schriefften (Nürnberg 1553), Georg Peschel Eine gute Ordnung und kurtzer Unterricht der fürnembsten Gründe beide deutscher und lateinischer Schriften (Dresden 1571), Arnold Möller Schreibkunstspiegel (Lübeck 1645), Michael Baurenfeid Vollkommene Wiederherstellung der bisher sehr in Verfall gekommenen gründlich und zierlichen Schreibkunst (Nürnberg 1716).

První českou učebnici psaného písma sestavil roku 1778 František Antonín Steinský. Poněvadž se odchýlil od normy vídeňského kurrentschriftu, učebnice byla po dvou letech stažena z oběhu a zakázána (Jungmann či Doucha ji necitují a dodnes neznáme ani jeden exemplář). Později Steinský vydal ve spolupráci s rytcem Josefem Kochem ještě šestnáct tabulí nazvaných Verschiedenen Muster für die deutsche Currentschrift (Praha 1802). Dvojice Václav Hanka a Jan Jakub Kysel (Küssel) připravila Krasopisné předpisy v běžném, lámaném, stojatém, latinském a staročeském písmu (Praha 1818). První skutečnou učebnicí, doplněnou vzorníkem, je Malý písař čili Praktické navedení k prvopočátečnému psaní pražského pedagoga Jana Vlastimíra Svobody (Praha 1841).


Bibl.: DOEDE, W.: Bibliographie deutscher Schreibmeisterbücher von Neudörffer bis 1800. Hamburg 1958; HEAL, A.: The english writing-masters and their copybooks 1570-1800. A bibliographical dictionary and bibliography. London 1931.

Lit.: BERTIERI, R.: Italienische Kalligraphen und Schriftkünstler im 16. Jahrhundert. Philobiblon 2, 1929, s. 1-12, 41-50, 73-88, 119-127 a 155-164; FUNKE, Fr.: Die Schreibmeisterbücher des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Bücherei. Zentralblatt für Bibliothekswesen 69, 1955, s. 257-283; HEISINGER, H.: Die Schreib- und Rechenmeister des 17. und 18. Jahrhunderts in Nürnberg. Nürnberg 1927; HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; JESSEN, P.: Meister der Schreibkunst aus drei Jahrhunderten. Stuttgart 1923; KAŠPAR, J.: Školní písmo v Čechách v letech 1774-1930. Sborník Národního muzea v Praze C 17/3. Praha 1972, s. 57-86; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; LOTZ, A.: Die deutschen Schreibmeisterbücher. Philobiblon 10, 1938, s. 379-392 a 434-442; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.