Výměnný obchod

Z Encyklopedie knihy

Výměnný obchod (Changeverkehr z fr. change = výměna a něm. Verkehr = styk) obchod s knižním zbožím založený na bezúplatné výměně stejného počtu formálně rovnocenných exemplářů, ba i potištěných balíků papíru. Knihkupci při výměně nebrali zřetel na žánr či obsah tiskoviny, nýbrž sledovali jen hlediska kvantitativní (počet potištěných archů, souhlasnost formátu apod.). Výměnný obchod praktikovali pouze němečtí knihkupci, a to jak mezi sebou, tak i při styku se zahraničními kolegy. Počátky spadají již do 15. století, kdy tímto způsobem obchodu rozšiřovali knihkupecký sortiment prvotiskaři (např. Anton Koberger st. a Adolf Rusch). Pevný základ poskytly výměnnému knihkupectví od 16. století knižní veletrhy. O dvě století později s rozvojem nakladatelské činnosti a na nátlak Philippa Erasma Reicha byla tato forma knižního obchodu zrušena.


Lit.: NOSOVSKÝ, K.: Nauka knihopisná a nástin vývoje knihkupectví českého. Praha 1927; WIDMANN, H.: Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. Teil 1-2. Wiesbaden 1975.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.