Vrcholné tiskové písmo

Z Encyklopedie knihy

Vrcholné tiskové písmo skupina latinských tiskových písem vyvinutých a užívaných v průběhu 16. století a dříve označovaných jako renesanční. Patří sem všechna gotická a novogotická písma (včetně novogotické polokurzivy a kurzivy), goticko-humanistická písma i humanistická písma v podobě stínované vertikály (zvané tradičně antikva) a polokurzivy. Zatímco gotická písma vznikla jako napodobeniny rukopisných písem kodexů a příliš dlouho nepřečkala ranou fázi vývoje, novogotické i humanistické formy byly tvořeny již pro potřeby knihtisku. V budoucím přechodovém i mladším období se staly jedinými formami latinského tiskového písma sloužícího výrobě takzvaných starých tisků.


Lit.: KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.